Klubmesterkskab i ALMK

Datoer for klubmesterskab kan ses i kalenderen

For at lempe tidsbelastningen og stramme tidsplanen ved tilmelding på dagen, vil det i år være muligt at forhåndstilmelde sig til KM. Dette foregår her på hjemmesiden på https://www.almk.dk/arrangementer/

Man skal skrive følgende i kommentar:

  • Kørernummer
  • Navn på deltager
  • Licens nummer
  • Transpondernummer

Satellit medlemmer er naturligvis også velkommen til at deltage. Men medlemskab skal være bragt i orden inden dagen for KM.

Har man opfyldt dette på forhånd, spares en masse tidspres på dagen. Og du skal kun skrive dig ind på flagpost(er) listen, og så er man klar til deltagelse.

Vigtig forhånds instruktion inden KM:

På selve dagen for KM:
Der ikke være den traditionelle træningssession, men i stedet 2 sighting laps og direkte til bommen. På denne måde spare vi en hel del tid, og et helt hold flagposter. Det vil også være lette for efterfølgende flagposter at nå ud til flagposten.
Under sighting laps må der ikke springes på hop med ”svensker flag” (det vil sige uden flagpost og stillestående gult flag, gældende for flagpost 2 – (4/7) – 5 – 10 – 14).
Starten for et heat kan derfor heller ikke starte før disse poster er bemandet, og stillestående gult flag nedtaget.

Alle kører skal orientere sig om flagregler med gult flag http://dmusport.dk/sport/motocross/reglement/
Øvrige information kommer til kørermøde, som vanen tro starter 10-15 min. inden start.